Zákazníkom, ktorí nemajú skúsenosti s vyclievaním a zaclievaním zásielok, alebo na to jednoducho nemajú čas, ponúkame riešenie: Bez nutnosti osobnej prítomnosti zákazníka zabezpečíme kompletné vybavenie colných formalít zahŕňajúce:

  • vyzdvihnutie dokladov u zákazníka
  • vystavenie colnej sprievodky
  • vyclenie / zaclenie zásielky
  • doručenie kompletne vybavenej colnej dokumentácie zákazníkovi, resp. prepravcovi
  • na to aby nebola vaša účasť na colniciach potrebná stačí vystaviť splnomocnenie na zastupovanie v colnom konaní a všetko ostatné zabezpečíme bez akejkoľvek vašej ďalšej účasti
  • zoznam dokumentov potrebných na bezproblémové vybavenie colných formalít si od zákazníka vyžiadame po obdržaní záväznej objednávky
  • objednávky prosíme zaslať minimálne 5 dní vopred
Druh službyCena za 1 prípad bez DPH
Sťahované zvršky - dovoz200.00
Sťahované zvršky - vývoz120.00
Vozidlo - dovoz200.00
Vozidlo - vývoz120.00 €
 Ceny sú zobrazené s DPH.

V cenách nie sú zahrnuté:

  • manipulačné poplatky v skladoch a skladné v colnom sklade
  • finančné zábezpeky na zabezpečenie colného dlhu
  • prípadné dane a clá