Pre zásielky, u ktorých je dôraz kladený predovšetkým na rýchlosť prepravy, odporúčame využiť leteckú prepravu. Tento druh prepravy je vhodný pre menšie zásielky, urgentné zásielky, príp. zásielky určené do oblasti nie dostupných pre lodnú prepravu (centrálne štáty USA, Čína, Rusko).

Uvedená služba zahŕňa:

  • zabalenie leteckej zásieky
  • prepravu na letisko
  • príprava dokumentov
  • zaclenie zásielky
  • leteckú prepravu
  • vyclenie v mieste určenia
  • doručenie do rezidencie klienta

Doba prepravy sa pohybuje v rozmedzí od 5 do 10 dní v závislosti od miesta určenia. Táto forma prepravy je rýchla ale finančne náročnejšia.